Ιατρικός Πραγματογνώμων – Τεχνικός Σύμβουλος

Πραγματογνώμων Πρωτοδικίου και Εισαγγελίας Αθηνών – Πειραιώς – Στρατοδικίου και Αεροδικίου τα τελευταία 10 έτη
Ειδικός στην διαλεύκανση σπάνιων και επιπλεγμένων ιατρικών πράξεων MAL PRACTICE (Ιατρικό Σφάλμα)

Δείτε την ιστοσελίδα